Νέα

Με 1.521.220 ευρώ ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού τις Ψηφιακές Δράσεις για το 2021

Μια παράσταση που βρήκε καταφύγιο online τους προηγούμενους μήνες είναι το «Αυτοί που πετούν στα σύννεφα», σε κείμενο του Γιάννη Σκαραγκά και σκηνοθεσία της Νατάσα Παπαμιχαήλ.
Μια παράσταση που βρήκε καταφύγιο online τους προηγούμενους μήνες είναι το «Αυτοί που πετούν στα σύννεφα», σε κείμενο του Γιάννη Σκαραγκά και σκηνοθεσία της Νατάσα Παπαμιχαήλ.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.521.220 ευρώ για την ενίσχυση Ψηφιακών Δράσεων Πολιτισμού το 2021. Μετά από ίδια πρόσκληση που απηύθυνε μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα από τις 7/1/21 έως τις 25/2/21, με στόχο την υποστήριξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού και ό, τι αυτός συνεπάγεται γύρω από την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα και τομείς της δημιουργικής οικονομίας.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Ανδρομάχη Γκαζή (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου), Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου), Ελένη Λαγούδη (Μουσειολόγο με ειδίκευση στις ψηφιακές δράσεις, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), Αγιάτη Μπενάρδου, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων Αθηνά) και συντονίστρια την Αναστασία Γκάτζιου (Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του ΥΠΠΟΑ, εξέτασε συνολικά 238 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (από εγγεγραμμένους σε αυτό φορείς). Από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 89 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση ή επιχορήγηση και αιγίδα, ενώ οι 47 αξιολογήθηκαν θετικά μόνο για αιγίδα.

Οι προτεραιότητες του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την οικονομική και ηθική υποστήριξη των φορέων και δράσεων στο ψηφιακό περιβάλλον είναι οι εξής:

-Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και της εξεύρεσης καινοτόμων μέσων πολιτιστικής έκφρασης τα οποία δεν περιορίζονται χωρικά.

-Ανάπτυξη πρωτότυπου πολιτιστικού υλικού, προσβάσιμου διαδικτυακά από το κοινό, με ή χωρίς χρέωση.

-Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή υφιστάμενου ιδιόκτητου πολιτιστικού υλικού έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό, με ή χωρίς χρέωση.

-Ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που είναι εξίσου προσβάσιμο και από ΑμεΑ.

-Περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων ψηφιακών πολιτιστικών δομών καθώς και δομών που επιτρέπουν την συνδημιουργία ψηφιακών πολιτιστικών δράσεων.

-Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

-Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων.

-Ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου, προσβάσιμου διαδικτυακά, με ή χωρίς χρέωση.

-Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

-Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

-Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.

-Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργιών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων.

-Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.

-Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.

banner