Σινεμά με τον Φρόυντ

ΧΕΝΙΑ (Πάνος Κούτρας, 2014) την Κυριακή 11/1, στις 12.00. Προβολή του κύκλου «Σινεμά με τον Φρόυντ». Συζητούν ο σκηνοθέτης και η ψυχαναλύτρια Τ. Χατζηγιάννη-Στεφανάτου. Είσ: € 5.