Οδηγός Cinema

Η Νέα Βαβυλώνα

Η Νέα Βαβυλώνα

  • Novyy Vavilon
  • 1929
  • Α/Μ
  • Διάρκεια: 95'
  • 4

Η γαλλο-πρωσική σύγκρουση του 1871 και τα γεγονότα που οδήγησαν στη λαϊκή εξέγερση, τη δημιουργία και τη συντριβή της Παρισινής Κομούνας.