Βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους του Φεστιβάλ Δράμας στο Σινέ Αλίκη