ΒΟΜΒΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΒΟΜΒΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Πράκτορες της ΣΙΑ προσπαθούν να ανακτήσουν μια κλεμμένη υδρογονοβόμβα από ένα τρελό Ασιάτη Στρατηγό που θέλει να τη χρησιμοποιήσει στη Νοτιοανατολική Ασία.