Αφιέρωμα Kids & Docs: Από το Ντοκιμαντέρ στο Animation

Είσ. προβολής: € 5. Είσ. προβολής κι εργαστήριο: € 7. Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες. Δηλώσεις συμμετοχής: 2103223394 (Exile Room, καθημερινά στις 11 π.μ.-3 μ.μ.), workshops.exile@gmail.com

Παρασκευή 26
15.00 Τα Παιδιά του Δράκου (Ίνιγκο Βεστμάγερ, 2012)
Σάββατο 27
15.00 Best Of Kids & Docs I (επιλογή από τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους της σύγχρονης παραγωγής)
Κυριακή 28
15.00 Zorro ο Γάτος (Σελάνα Βροντή, 2010)
Δευτέρα 29
15:00 Το Κορίτσι με το Παράξενο Όνομα (Αλφρέδο Σόδεργιτ, 2013)
Τρίτη 30
15.00 Best of Kids & Docs II (επιλογή από τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους της σύγχρονης παραγωγής)