4ο Φεστιβάλ Ρώσικου Κινηματογράφου στην Ελλάδα

Πέμπτη 12
20.00 Εμείς με τον Παππού
Παρασκευή 13 
19.00 Μετρό
Σάββατο 14 
19.00 Είμαι Ελεύθερος 
Κυριακή 15 
19.00 Ιούδα