Ανμαρί Τζασίρ

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
SALT OF THIS SEA

Σινεφίλ 2008 | Έγχρ. | Διάρκεια: 109'