Μπάστερ Κίτον

Ο Κινηματογραφιστής

Ο Κινηματογραφιστής
The Cameraman

Κωμωδία 1928 | Α/Μ | Διάρκεια: 69'

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
THE GENERAL

Κωμωδία 1926 | Α/Μ | Διάρκεια: 86'