Σουμίτρα Τσατερτζί

Η Μοναχική Σύζυγος

Η Μοναχική Σύζυγος
Charulata

Δραματική 1964 | Α/Μ | Διάρκεια: 117'

Ο Κόσμος του Απού

Ο Κόσμος του Απού
Apur Sansar

Δραματική 1959 | Α/Μ | Διάρκεια: 105'