Νέα

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και τρία σωματεία τοποθετούνται για το σχέδιο νόμου του 1.5%

Τους προβληματισμούς τους γύρω από το Σχέδιο Νόμου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με την επένδυση των αλλοδαπών παρόχων στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων, εκφράζουν μέσω ανακοινώσεών τους η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) και μαζί η Ένωση Σκηνοθετών και Παραγωγών Ελλάδος (ΕΣΠΕΚ), ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) και η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (ΕΕΝ). Διαβάστε τες παρακάτω αναλυτικά.

Το δελτίο τύπου της ΕΑΚ

«Στο Σχέδιο Νόμου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, το άρθρο 17 περιγράφει τον τρόπο της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που σχετίζεται με την επένδυση των αλλοδαπών παρόχων στην παραγωγή Ελληνικών Έργων. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να επενδύουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε οπτικοακουστικά έργα, και όχι αποκλειστικά σε κινηματογραφικές ταινίες, ή εναλλακτικά να καταθέτουν το ποσό της επένδυσης στο ΕΚΟΜΕ, το οποίο άρα ορίζεται ως εθνικό ταμείο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, κρίνουμε απαραίτητο να καταγράψουμε τα εξής:
α) Οι εθνικοί πάροχοι εδώ και δεκαετίες, και με μόνη εξαίρεση την ΕΡΤ, αγνοούν επιδεικτικά την υποχρέωση τους να επενδύουν το 1,5% σε κινηματογραφικές παραγωγές. Και ενώ παρανομούν απροκάλυπτα, παράλληλα ενισχύονται από το ΕΚΟΜΕ είτε απευθείας, είτε μέσω εκτελεστών παραγωγής, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση ώστε αυτή η υποχρέωσή τους να πραγματωθεί. Με επιπλέον δεδομένο μάλιστα, πως η Ευρωπαϊκή οδηγία είναι ξεκάθαρη σε θέματα ίσης μεταχείρισης, ορίζοντας ότι οι οικονομικές συνεισφορές δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις ανάμεσα σε αλλοδαπούς και εθνικούς παρόχους, δεν είναι δυνατόν οι εθνικοί πάροχοι να μην τελούν την υποχρέωση τους όπως αυτή ορίζεται από τον Ν. 3905/2010.
β) Τον Αύγουστο του 2017 καταστρατηγήθηκε και η υποχρέωση των συνδρομητικών καναλιών για το 1,5%. Μέσω τροπολογίας στον Νόμο 3905/2010, αυτή πλέον υπολογίζεται επί των διαφημιστικών τους εσόδων και όχι επί του κύκλου εργασιών τους όπως όριζε έως τότε ο Νόμος. Η ειρωνεία αυτής της τροπολογίας είναι απαράμιλλη με δεδομένο ότι η συνδρομητική τηλεόραση έχει μηδενικά έσοδα από διαφημίσεις. Είναι σαφές ότι αν ο υπολογισμός του 1,5% της επένδυσης των εθνικών παρόχων κατά παραγγελία δεν επανέλθει στην επί του κύκλου εργασιών βάση, η παρούσα τακτική θα προσκρούσει και αυτή στην αρχή ίσης μεταχείρισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
γ) Η ενίσχυση της πενιχρής χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), του κατεξοχήν θεσμού στήριξης και ταμείου χρηματοδότησης του εγχώριου Κινηματογράφου, μέσω και άλλων πηγών πλην αυτής του κωδικού του Υπουργείου Πολιτισμού, πάγιο αίτημα της κινηματογραφικής κοινότητας, καθίσταται πλέον αναγκαιότητα και είναι ο μόνος τρόπος για να αναδειχθεί η κεντρική θέση του Ελληνικού Κινηματογράφου στο Σύγχρονο Πολιτισμό της χώρας. Η χρηματοδότηση του από τους αλλοδαπούς παρόχους κατά παραγγελία θα ήταν απολύτως εναρμονισμένη με το γενικότερο πνεύμα της Ευρωπαϊκής οδηγίας, και με τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει το σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών κατά τις διεργασίες ενσωμάτωσης της,  οριοθετώντας σχετική ποσόστωση της χρηματοδότησης προς τα εθνικά κέντρα κινηματογράφου τους, τα οποία λειτουργούν με ποιοτικά κριτήρια επιλογής (όπως το ΕΚΚ), και όχι με αυτόματα κριτήρια προγραμμάτων επενδυτικών κινήτρων (όπως το ΕΚΟΜΕ).  Ελπίζουμε λοιπόν η κυβέρνηση να αλλάξει την απόφαση της, έστω και την τελευταία στιγμή πριν ο Νόμος ψηφιστεί.

banner

Τέλος, για μια ακόμη φορά τονίζουμε πως η χάραξη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης για τον Ελληνικό Κινηματογράφο και τους Επαγγελματίες του, μέσω και της επικαιροποίησης του ισχύοντος Ν. 3905/2010, είναι επιβεβλημένη αλλά και εφικτή. Οφείλει όμως να υπάρξει συνεργασία των εμπλεκόμενων υπουργείων και δημόσιων φορέων, συντονισμός στο σχεδιασμό και συμφωνία στις αποφάσεις, υπό την πρωτοβουλία του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού που γνωρίζει εις βάθος τα θέματα.

Το ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου,
Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης - παραγωγός
Ελίνα Ψύκου, σκηνοθέτις - παραγωγός
Γιώργος Τσούργιαννης, παραγωγός
Σύλλας Τζουμέρκας, σκηνοθέτης
Ελένη Κοσσυφίδου, παραγωγός
Σίμος Σαρκετζής, διευθυντής φωτογραφίας
Νίκος Πάστρας, μοντέρ - σκηνοθέτης»

Το δελτίο τύπου των ΕΣΠΕΚ, ΣΑΠΟΕ, ΕΕΝ

«Στο Σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, από την Γενική Γραμματεία Eπικοινωνίας, περιγράφεται ο τρόπος ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής οδηγίας που σχετίζεται με την επένδυση των αλλοδαπών παρόχων στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Σε αυτό προτείνεται οι πάροχοι που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να επενδύουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε οπτικοακουστικά έργα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό της επένδυσης στο ΕΚΟΜΕ,  το οποίο στο εξής λογίζεται ως Εθνικό ταμείο.

Δυστυχώς με αυτή τη διατύπωση το σχέδιο νόμου εξισώνει την καλλιτεχνική κινηματογραφική δημιουργία με το οπτικοακουστικό έργο που περιλαμβάνει οτιδήποτε όπως επί παραδείγματι ένα βιντεοπαιχνίδι.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αναδειχθεί η κεντρική θέση του Ελληνικού κινηματογράφου στον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας είναι η ενίσχυση χρηματοδότησης του ΕΚΚ, το οποίο επιλέγει να χρηματοδοτεί με ποιοτικά κριτήρια, σε αντίθεση  με το ΕΚΟΜΕ, του οποίου τα κριτήρια επιλογής είναι αυτόματα και σχετίζονται περισσότερο με  επενδυτικά κίνητρα. Επομένως, η χρηματοδότηση του ΕΚΚ από αλλοδαπούς παρόχους είναι περισσότερο μέσα στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής οδηγίας, της οποίας η στόχευση είναι η  ενίσχυση του κινηματογράφου και των ανθρώπων του μέσω της ενδυνάμωσης των Εθνικών  Κέντρων Κινηματογράφου.

Με αφορμή το παρόν σχέδιο νόμου και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θεωρούμε πως χάθηκε άλλη μία ευκαιρία για να ξεκινήσει να χαράσσεται μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης του Ελληνικού κινηματογράφου, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και φορέων, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του καθ’ύλην αρμόδιου, Υπουργείου Πολιτισμού.

Το ΔΣ της ΕΣΠΕΚ
Το ΔΣ του ΣΑΠΟΕ
Το ΔΣ της ΕΕΝ»