Ρουμπελστίλτσκιν

Ρουμπελστίλτσκιν

  • Διάρκεια: 60'

Η ιστορία των αδελφών Γκριμ για το μικρό ξωτικό που μετατρέπει το άχυρο σε χρυσάφι και την κόρη του μυλωνά.


Ερμηνεύουν: Γ. Σισκοπούλου, Ρ. Καβαζαράκη, Γ. Γιατζιτζάκης. Για παιδιά ηλικίας 2-9 ετών.