Φίλτρα οδηγού για το παιδί

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τρία Αστέρια 3D Digital
Λ. Ηρακλείου 386, Ν. Ηράκλειο

2102826873, 2102825607
-

€ 7,50 φοιτ. € 6,50. Προβολές 3D € 9,50. Κάθε Τρ., Τετ. € 5,50.

Ντάμπο

Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.: 16.15 μεταγλ.

Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 3

Αίθουσα 1 Πέμ.-Τρ.: 18.30, Σάβ., Κυρ. & 16.30 μεταγλ., Τετ. 16.15 μεταγλ.

Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ

Αίθουσα 2 Πέμ.-Τρ.: 18.15, Τετ. 17.15