Οδηγός Θεάτρου

Φίλτρα οδηγού Θεάτρου

Οι πρωταγωνιστές

Σε ποιες παραστάσεις παίζουν οι πρωταγωνιστές του αθηναϊκού θεάτρου

Κ

Καρακάση Ελένη

Οδύσσεια

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Κουλουμπή Χριστίνα

Θησέας και Μινώταυρος

Μ

Μάινας Στέλιος

Οδύσσεια

Χ

Χριστοδούλου Γιώργος

Οδύσσεια