Ελυζέ

Νυμφαίου 10-12,Ιλίσια
Τηλ.: 2112136882, 2110122454