«Δημήτρης Χορν»

Αμερικής 10,Κολωνάκι
Τηλ.: 2103612500