Θέατρο «Δημήτρης Ροντήρης»

Φρυνίχου 10,Πλάκα
Τηλ.: 2114089670

Παραστάσεις Θέατρο «Δημήτρης Ροντήρης»

Ερχονται Θέατρο «Δημήτρης Ροντήρης»