Θέατρο «Δημήτρης Ροντήρης»

Φρυνίχου 10,Πλάκα
Τηλ.: 2114089670

Ερχονται Θέατρο «Δημήτρης Ροντήρης»