Εθνικό Θέατρο

Αγ. Κωνσταντίνου 22-24,Κέντρο
Τηλ.: 2105288171-2

Ερχονται Εθνικό Θέατρο