Οδηγός Θεάτρου

Φίλτρα οδηγού Θεάτρου

!

Οι πρωταγωνιστές

Σε ποιες παραστάσεις παίζουν οι πρωταγωνιστές του αθηναϊκού θεάτρου

Α

Β

Γ

Γεννατάς Γεράσιμος

Προμηθέας Δεσμώτης

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Κουρούμπαλης Δημήτρης

Προμηθέας Δεσμώτης

Λ

Μ

Μαγγίρα Μπέτυ

Πριν το χάραμα

Μάλφα Μπέσυ

Χωρίζουμε λέμε

Μπουρδούμης Αλέξανδρος

Πριν το χάραμα

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Ρήγας Αλέξανδρος

Χωρίζουμε λέμε

Σ

Σεφερλής Μάρκος

Πενήντα αποχρώσεις to Greece

Τ

Τάσος Νούσιας

Προμηθέας Δεσμώτης

Τζιόβας Ορέστης

Πριν το χάραμα

Υ

Φ

Χ

Χαραλαμπίδης Ρένος

Χωρίζουμε λέμε

Χρυσοστόμου Γιώργος

Η Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων

Ψ

Ω