Όροι χρήσης - πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από τη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρία»)στην οποία ανήκουν οι ιστοσελίδες athinorama.gr, alpha-guide.gr, xrisoiskoufoi.gr, greekcuisineawards.gr, athinoramabarwards.gr (εφεξής "Websites") και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες τους ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών τους (εφεξής «χρήστης»). Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στα Websites ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών των Websites προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Στις επόμενες παραγράφους έχουμε προσπαθήσει να περιγράψουμε με απλά λόγια την πολιτική μας αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται ως: [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού] ή ευρύτερα γνωστός ως GDPR.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του.

Τα Websites συλλέγουν πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία τους, δεν πωλούν ή νοικιάζουν όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δοθεί αριθμός πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, το αθηνόραμα.gr χρησιμοποιεί άμεσο link προς ευρέως αναγνωρίσιμες τράπεζες. Αυτές δεν μοιράζονται, γνωστοποιούν ή χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ούτε δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι ίδιες προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς πέρα από την παροχή της υπηρεσίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (SIGN-UP/SIGN-IN)

Τα websites δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει λογαριασμό προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε κληρώσεις και διαγωνισμούς καθώς και να απολαμβάνει εφόσοντο επιθυμεί προσωποποιημένο περιεχόμενο και ενημερώσεις μέσω email. Κατά την διαδικασία εγγραφής ζητείται από τον χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία του και μια διεύθυνση email στην οποία έχει πρόσβαση και από την οποία θα γίνει η επιβεβαίωση εγγραφής. Το email αποτελεί και το όνομα πρόσβασης (username) ενώ ο χρήστης καλείται να ορίσει και ένα συνθηματικό (password). Ο χρήστης που έχει κάνει sign-up (εφεξής «μέλος») έχει την δυνατότητα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία του καθώς και τις προτιμήσεις που έχει δηλώσει μέσα από την προσωπική σελίδα μέλους. Επίσης το μέλος έχει την δυνατότητα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τηνδιαγραφή του λογαριασμού του και όλων των προσωπικών δεδομένων του από την βάση των Websites επικοινωνώντας με την ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ μέσα από την φόρμα επικοινωνίας στο www.athinorama.gr.

Για την εγγραφή του ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθή στοιχεία ταυτότητας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει λογαριασμούς που αντιτίθενται με τους όρους χρήσης των Websites ή με τον νόμο ή τα χρηστά ήθη γενικότερα.

COOKIES

Τα Websites χρησιμοποιούν cookies για την σωστή λειτουργία τους και των υπηρεσιών που παρέχουν. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας τα οποία στέλνονται από τον web server (διακομιστή) στον web browser (φυλλομετρητή) του χρήστη, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο ή στο tablet ή στο smartphone και τα οποία χρησιμεύουν στα εξής:

Α. Στην λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν το site με σκοπό την εξαγωγή γενικών στατιστικών στοιχείων. Τα Websites χρησιμποιούν τις πλατφόρμες AT Internet και Google Analytics για την καταγραφή και ανάλυση της επισκεψιμότητας (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.) και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι διάφορες σελίδες στο σύνολο του κοινού. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική της At Internet μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.atinternet.com/en/company/data-protection/data-collection-on-our-customers-sites/. Επίσης στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να βρείτε τις επιλογές που έχετε για την διαχείριση των cookies των Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Για την διατήρηση των στοιχείων που έχει εισάγει ο χρήστης στις διάφορες φόρμες του site καθώς και τις πληροφορίες για το log-in. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αυτόματη συμπλήρωση των πληροφοριώντου χρήστη στις διάφορες φόρμες (πχ στην δημοφιλή στήλη κριτικές του κοινού) καθώς επίσης επιτρέπουν στο μέλος να μένει συνδεδεμένο και να μην απαιτείται επανασύνδεση (log-in) κάθε φορά που επισκέπτεται τα Websites.

Γ. Για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα cookies αυτά αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών με βάση τις σελίδες που έχουν επισκεφτεί και με σκοπό την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από εδώ: http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices. Επίσης ορισμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την εμφάνιση και προβολή τους. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να αποθηκεύεται ένα πρόσθετο cookie από την εταιρία Adobe. Μπορείτε να δείτε πως να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα cookies εδώ: https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html

Δ. Για την παρουσίαση στον χρήστη περιεχόμενου πιο σχετικού με τις προτιμήσεις του.

Tα cookies σε καμία περίπτωση δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του χρήστη.

Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε είτε διαγράφοντας τα cookies απευθείας από τον σκληρό σας δίσκο είτε αλλάζοντας τις προτιμήσεις στον φυλλομετρητή σας. Έχετε την επιλογή να να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να βρείτε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας.

Επίσης στην σελίδα www.allaboutcookies.org μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τα cookies καθώς και οδηγίες πως μπορείτε να αποτρέψετε ή να διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή σας ανάλογα με την έκδοση που χρησιμποιείτε.

FACEBOOK PIXEL

Τα Websites ενδέχεται σε ορισμένες σελίδες τους να φιλοξενούν Facebook pixel με στόχο την στόχευση διαφημίσεων μέσα από το Facebook. Το Facebook pixel μπορεί να χρησιμποιηθεί για την εμφάνιση διαφημίσεων στο Facebook σχετικών με το αντικείμενο ενδιαφέροντος του χρήστη κατά την πλοηγησή του στα Websites (retargeting). Περισσότερα για το Facebook Pixel μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/business/help/952192354843755

NEWSLETTERS

Η Εταιρία αποστέλλει μια σειρά από newsletters με νέα, προτάσεις, διαγωνισμούς με δώρα από τρίτες εταιρίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που έχουν δηλώσει (opt-in) ότι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από τα Websites. Όλα τα newsletters δίνουν την δυνατότητα άμεσου unsubscribe.

LINKS

Το αθηνόραμα.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

ΕΡΕΥΝΕΣ

Κατά καιρούς το αθηνόραμα.gr ή συνεργάτες του ζητούν πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού του Website και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το αθηνόραμα.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο - ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και video - ή links προς άλλα Websites. Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής - και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του - στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το Website και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Website μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:

  • Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, τον ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσει με την Εταιρία προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά - δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου - δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του. Ο ιστότοπος θα λάβει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Η Εταιρία αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (firewall). Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται ο ιστότοπος να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης έχει δικαίωμα :

  • Πρόσβασης στα δεδομένα του
  • Διόρθωσης των δεδομένων του σε περίπτωση ανακρίβειας
  • Διαγραφής των δεδομένων του
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του
  • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία για οποιοδήποτε θέμα συμεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικών με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα www.athinorama.gr/contact. Η Εταιρία δεσμεύεται να εξετάσει κάθε αίτημα ξεχωριστά και να επανέλθει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από διάστημα ενός μηνός.

Υπεύθυνη Αρχή είναι η “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”.