Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα

Κλειτάρχου & Αριστείδου
Τηλ: Πληροφορίες στο τηλ. 2106619937