Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Παραλία Ελευσίνας
Τηλ: 2105565612