Μέγαρο Μουσικής - αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115,
Τηλ: 2107282333