Παρνασσός

Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8
Τηλ: 2103221917