Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφ. Συγγρού 143
Τηλ: 2109315600