Μέγαρο Μουσικής - Υποσκήνιο Β΄ της αίθουσας «Αλεξάνδρα Τριάντη»

Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη
Τηλ: 2107282000