Εθνική Λυρική Σκηνή - Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος»

Λεωφ. Συγγρού 364, Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
Τηλ: 2130885700