Αλεξάνδρεια-Πολυχώρος Τέχνης

Σπάρτης 14, Πλ. Αμερικής
Τηλ: 2108673655