Γιάννης Ζουγανέλης

Ελληνική

«Απρογραμμάτιστος» και για πρώτη φορά μόνος με τον εαυτό του στη σκηνή, εξομολογείται, αποκαλύπτεται, αυτοσαρκάζεται, αυτοαναδεικνύεται, αυτοκαταρρίπτεται και αποδομείται.

Χώρος

Χάρτης