Δημήτρης Μυστακίδης, Απόστολος Ρίζος

Ελληνική

Συναντιούνται σε μουσικούς δρόμους που έχουν αγαπήσει, από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού.

Χώρος