2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.6MB)

2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.8MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.6MB)

2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.8MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (22/09/2015): (DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (17/06/2015): (DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.7MB)

2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: (DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.1MB)

2007

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: (PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 (ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ Β'), ΑΘΗΝΑ, 11527
ΤΗΛ.: 210-7450100, 210-7450200
FAX: Σύνταξη 210-7450211, Διαφημιστικό 210-7450142, Λογιστήριο 210-7450108